اطلاع رسانی در رسانه ها

photo

روزنامه اقتصاد کارا

منتشر شده در روزنامه اقتصاد کارا
مورخه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۷
photo

روزنامه دنیای اقتصاد

منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد
مورخه ۲ مهر ماه ۱۳۹۷