هادی اسدی

دبیر اجرایی

مدیرعامل شرکت فناوران نواندیش ویژن